Bruce Martin canoes Mississippi

Bruce Martin canoes Mississippi

Bruce Martin canoes Mississippi

Bruce Martin canoes the Mississippi River.

Image: Penn State