Tai-Yin Huang

Tai-Yin Huang

head shot of Tai-Yin Haung

Tai-Yin Huang, professor of physics, Penn State Lehigh Valley

IMAGE: Penn State