Penn State Mont Alto Graduates

Penn State Mont Alto Graduates

Penn State Mont Alto Graduates

Members of Penn State Mont Alto graduating class of 2019 wait to receive their diplomas.

IMAGE: Debra Collins