Nanoporous shear banding ceramics

Nanoporous shear banding ceramics

A zoomed-in image from a scanning electron microscope showing details of shear banding behavior of a nano-porous anodic aluminum oxide membrane.
IMAGE: Jingyao Dai