Penn State ROTC presents annual POW-MIA vigil

Penn State ROTC presents annual POW-MIA vigil