Children's Day 2010 at the arts festival

Children's Day 2010 at the arts festival